Fluge og Feginn Arkitekter – Prosjekter

Fluge og Feginn Arkitekter – Prosjekter

Prosjekter

Bilde 2
pil

Enebolig Paradis

 

Eiendommen ligger idyllisk til i en grønn oase på Paradis. Tomten strekker seg langs en kolle og skråner ned mot et tjern med gode sol-og utsiktsforhold. Boligen erstatter en eldre bolig.

Boligen omslutter eksisterende kolle og huset er plassert og dimensjonert slik at kollen ivaretas og landskapsbildet fortsatt er lesbart. Naturlige materialer, avdempete farger og flate tak er med på å forsterke tiltakets ønske om å underordne seg tomtens grønne silhuett.

Bilde 2
pil

ENEBOLIG BØNES

Eiendommen ligger høyt og fritt på et høydedrag over Bønesdalen.

For å gjøre minst mulig inngrep i terreng, oppnå gode lys og utsiktsforhold, samt løse parkering på den krevende tomten, er huset løst over 2 etasjer.

På en naturlig hylle i terrenget ligger inngangsparti, parkering og uteoppholdsareal. Fra inngangspartiet leder en trapp opp til 2. etasje. Hovedplanet ligger som en bro over terrenget og forankres i en kolle på tomten.  Parkeringen er lagt under «broen», mellom kollen og inngangsplanet.

Vår målsetting har vært at bygget skal underordne seg områdets stedskarakter både i forhold til fjernvirkning og nærvirkning, samtidig som arkitekturen klart reflekterer samtiden. Det legges opp til et tidsmessig formspråk med materialer i tre og glass.  Fasadene skal ha mørke valører som glir godt inn i landskapet.

For å underordne seg områdets stedskarakter og oppnå et dempet og lavmælt uttrykk har tiltaket fått et bortimot flatt tak.

Bilde 1
pil

Tilbygg Paradis

 

Eiendommen ligger høyt og fritt med en nydelig utsikt over Nordåsvannet. Det er lagt vekt på at tilbygget skal ligge godt i landskap og at det skal gjøres minimalt med terrenginngrep. Tilbygget er lagt i forlengelse til eksisterende terrasse og kraver ut over terreng på en underliggende betongskive.

Bygget oppleves som transparent og svevende og samspillet mellom ute og inne er flytende. Tilbygget har fått et tidsmessig formspråk med materialer i tre, mur og glass. Bygningsvolumet underordner seg eksisterende bolig når det gjelder materialer, farger, høyde og volum.

fasade-sør
pil

ENEBOLIG BERGEN

Eiendommen ligger høyt og fritt på et høydedrag med utsikt over vannet. Tomten er skrånende med meget gode utsikts og solforhold.

Det er lagt vekt på at bygget skal ligge godt i landskapet, og at mest mulig terreng og vegetasjon skal beholdes.

Den prosjekterte boligen består av to sammenflettete hovedvolumer som danner en T-form hvorav hovedplanet er kledd i mørkbeiset liggende panel med innslag av trespiler i eikepanel, liggende på en base av pusset betong. Boligens hovedplan er plassert på tomtens flate parti og tilpasser seg eksisterende terreng i størst mulig grad. Bygningens bruk av materialer med naturlig valører; – mørkbeiset kledning, eikekledning og pusset mur, skaper en spennende og nøytral kontrast til områdets villabebyggelse for øvrig.

myntevikenref
pil

ENEBOLIG MYNTEVIKEN

Boligen ligger i landlige omgivelser på Hjellestad utenfor Bergen. Boligen er en generasjonsbolig over 2 plan der deler av bolig er fellesareal. Her møtes 3 generasjoner til felles samvær.

Bygget ligger i skrånende terreng med langsiden mot sør og den storslåtte utsikten over fjorden. Fra stuene i 2. etasje er det utgang til solfylte uteplasser og terrasser. Selv om boligen er generasjonsbolig, har det vært et mål å gi boligen et enhetlig fasadeuttrykk som tilpasser seg villabebyggelsen i området. Boligen har et moderne formspråk i tegl, stående spilekledning i eik og mørkbeiset liggende panel.

enebolig-nordås(1)
pil

ENEBOLIG NORDÅS

Frittliggende enebolig over 2 plan på 242 m2 + garasje.

Tomten er skrånende, og deler av første etasje er lagt under terreng. Det er lagt vekt på plassering av vindu som favner om utsikt til Nordåsvannet og fjernutsikt til fjell, samtidig som man skjermer mot innsyn fra omkringliggende bebyggelse. Fra fellesrommene i boligens øvre plan når man uteplasser som gir ulike kvaliteter. Uteplassen mot nord-vest fanger kveldsolen og utsikt til Nordåsvannet, men kan være vindfull, en mer skjermet uteplass mot sør har derfor vært viktig i prosjektet.

Lysefjorden-01
pil

ENEBOLIG LYSEFJORDEN

Eiendommen ligger høyt og fritt med utsikt over Lysefjorden. Bygget er delt opp i to fløyer som knyttes sammen med et inngangsparti og et trappeløp. Fra oppholdsrommene på øverste plan føres man ut til en skjermet bakplass mot øst og en overbygget balkong mot vest. Det utkragede volumet mot vest som inneholder stue og en åpen kjøkkenløsning, fanger utsikten mot Lysefjorden.

Det har lagt opp til et tidsmessig formspråk med inntrukne og utkragede volumer som bidrar til en skånsom skala-overgang til omkringliggende villabebyggelse. Volumoppdelingen forsterkes ytterligere med materialvalg i glass og trekledning i ulike bredder og valører.

Eneboligos(3)
pil
2Eneboliger på Hop(3)
pil
Atriumshus Austrheim1
pil
to-enebolig-søreide
pil
Hytte-Krokeide,-skisseprosjekt1
pil
paviljong3
pil

PAVILJONG DIKTERKVARTALET

Paviljongen benyttes som forsamlingslokale for leilighetene i kvartalet, og ligger plassert i bakgården sammen med lekeplass og en kolonihage. Bygget inneholder rom for sosiale aktiviteter med blant annet et stor kjøkken og et fleksibelt spise/oppholdsrom. Bygget har stor grad av åpenhet mot et skjermet uterom.

Etat for Boligforvaltning styrer driften av paviljongen og tiltaket har som formål å være en miljøskapende arena for beboerne i kvartalet.

kystbyen
pil
Leiligheter for bergen kommune - Arna
pil

Utvalgte prosjekter