Fluge og Feginn Arkitekter AS – Hjem

Fluge og Feginn Arkitekter AS

Fluge og Feginn Arkitekter AS ble dannet i 2011 og består av 2 senior-arkitekter. Fluge og Feginn har tidligere vært partnere ved et annet arkitektkontor, og har i dag kontor i et større tverrfaglig miljø. Vårt mål er å lage formsterk arkitektur med et moderne uttrykk.
Et godt samarbeid med kunden og et tverrfaglig miljø gir gode og spennende prosjekter.

En tomt i seg selv kan inspirere til utforming av et bygg. Landskapet kan være flatt eller skrånende, og gjennom arkitekturen kan slike aspekter utnyttes for å knytte bygningen sterkere til omgivelsene. Forholdet til landskapets topografi og himmelretninger kan være inspirerende utgangspunkt for å utforme en god bygning.

Vi påtar oss små og mellom store prosjekter i ulik kompleksitet og program, og felles for alle prosjekter er at vi ønsker tett oppfølging i alle faser for å sikre høy kvalitet fra skisse til ferdig bygg.
Fluge og Feginn arkitekter AS er godkjent som ansvarlig søker for alle typer tiltak.

Prosjekter

Partnere

Sivilarkitekt Martine Feginn

Senior-arkitekt utdannet ved University of Brighton. Tildelt den prestisjetunge prisen RIBA Bronze Awards som best blant 1600 engelske arkitektstudenter.

Sivilarkitekt Astrid Fluge Nilsen

Senior-arkitekt utdannet ved University of Brighton og Oxford Brookes University. Har god erfaring fra prosjektering av mindre leilighetskompleks.